InsureSec

Förbered dig inför ditt test hos InsureSec.

Contentos InsureSec-utbildningar är alla uppbyggda i enlighet med InsureSecs kunskapskrav för licenstagare. Samtliga genomför du på distans i din egen studietakt, med möjlighet att ställa frågor till lärare under utbildningens gång.

Branschorganisationen InsureSec arbetar för att bidra till att försäkringsförmedlare agerar korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. Deras verksamhet syftar till att öka kvaliteten och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. En InsureSec-licens är frivillig, men de som väljer att ta den behöver utbildning enligt organisationens kunskapskrav.

Kunskapsuppdatering Liv 2019

Det här är en utbildning för dig som har en InsureSec-licens och ska uppdatera dina kunskaper enligt InsureSecs Liv kunskapskrav för 2019.

Kunskapsuppdatering Sak 2019

Det här är en utbildning för dig som har en InsureSec-licens och ska uppdatera dina kunskaper enligt InsureSecs Sak kunskapskrav för 2019.

Årslicens Livförmedling 2018

Den här utbildningen är för dig som ska skriva tentamen för licens i Livförmedling hos InsureSec 2018. Utöver e-utbildning och filmade föreläsningar ingår ett lärarlett webinar.

Kunskapsuppdatering Liv 2018

Det här är en utbildning för dig som har en InsureSec-licens och ska uppdatera dina kunskaper enligt InsureSecs Liv kunskapskrav för 2018.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. Core