Övrigt

Fristående utbildningar inom olika områden

Här hittar du fristående utbildningar inom banketik, juridik och företagsekonomi. Klicka på utbildningarna för att läsa mer!

Banketik

Får du veta vilka krav som ställs på dig som bankmedarbetare och hur du hanterar några av de vanligaste intressekonflikterna.

Familjejuridik

Den här utbildningen ger dig de viktigaste grundläggande kunskaperna i familjejuridik.

Företagsekonomi

Den här utbildningen ger dig de viktigaste grundläggande kunskaperna i balans- och resultaträkning.

Juridik

Utbildning i två delar där du först gör våra e-utbildningar om försäkrings- och familjejuridik, för att sedan under två lärarledda dagar bygga på och fördjupa kunskaperna.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. Core