Regelverk och lagkrav

Utbildningar om särskilda lagar och regler

Olika regelverk och lagkrav ställer höga kunskapskrav på dig som jobbar inom bank, finans eller försäkring. Våra fristående utbildningar om regelverk och lagkrav finns för att du ska kunna nå upp till de aktuella kunskapskraven. Klicka på utbildningarna för att läsa mer!

Market Abuse Regulation – MAR

Utbildningen går igenom marknadsmissbruksförordningen – MAR – och täcker såväl insiderbrott som marknadsmanipulation.

Åtgärder mot penningtvätt

Utbildningen tar upp de grundläggande aspekterna av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt den svenska penningtvättslagen som i sin tur bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.

Investeringsrådgivning

Utbildningen lär dig vad du behöver göra för att följa gällande lagar och regelverk om finansiell rådgivning. Den tar bland annat upp behovsanalys, information och dokumentation, god rådgivningssed och avrådningsplikt.

GDPR – Fördjupningsutbildning

Den här utbildningen ger dig djupare kunskap om GDPR och hur din verksamhet måste förhålla sig till lagen.

GDPR – Grundutbildning

Utbildningen på grundnivå hjälper dig att förstå skillnaderna mellan GDPR och PuL samt vad den nya lagstiftningen innebär för verksamheten.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. Coreutbildningar