SwedSec

Tar dig ett steg närmare din SwedSec-licens

Med en SwedSec-licens får du som rådgivare en kvalitetsstämpel som samtidigt fungerar som en kompetenssäkring. Contento erbjuder utbildningspaket som förbereder dig inför SwedSecs licensieringstest och tar dig ett steg närmare licensen. Paketen finns i flera versioner anpassade efter din yrkesroll: rådgivare, specialist eller ledning- och kontrollfunktion. Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskapskrav.

SwedSec är en organisation som arbetar med att stärka förtroendet för den svenska finansmarknaden, genom att se till att personalen på anslutna företag har goda kunskaper, följer lagar samt regler och har en hög etisk medvetenhet.

Rådgivare – självstudier

Det här är ett självstudiepaket för dig som har hög studievana, bra självdisciplin och föredrar att läsa i egen takt.

Rådgivare – självstudier med lärarstöd

Utöver självstudiepaketet får du individuellt lärarstöd under utbildningens gång.

Rådgivare – självstudier med webinarier

Här ingår självstudiepaketet och fyra webinarier ledda av vår ämnesexpert.

Specialister – självstudier

Det här är ett självstudiepaket som omfattar filmade föreläsningar, övningsfrågor och kurslitteratur.

Specialister – självstudier med webinarier på engelska

Det här är ett självstudiepaket som omfattar filmade föreläsningar, övningsfrågor, kurslitteratur samt tre webinarier med engelsktalande ämnesexpert.

Ledning och kontroll

För roller inom ledning och kontroll erbjuder vi en lärarledd tredagarsutbildning inklusive studiematerial: en bok och förberedande e-utbildningar.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. Core