Nyheter

Star

Ny utbildning om hållbara investeringar

Contento har lanserat e-utbildningen Hållbara investeringar. Den passar dig som behöver en grundutbildning i ämnet och är baserad på SwedSecs kunskapskrav för rådgivare.

Star

Hög tid att ta din bolånelicens

Du som är bolånehandläggare behöver skriva ditt licensieringstest före årsskiftet. Contentos e-utbildning Bolånelicensen ger dig de bästa förutsättningarna för att klara det.

Star

Utökat samarbete med SFM

Vi är stolta över vårt utökade samarbete med SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening). Tillsammans utvecklar vi nu flera omfattande utbildningspaket inom både liv- och sakförsäkring.

Star

Kunskapstest för bolåneförmedlare

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.


Star

Effektivitet och variation

ÅKU 2019 är effektivt disponerad och ger ett maximalt lärande på begränsad tid. Det har vi uppnått genom att skapa variation med hjälp av animationer, spelfilm, expertintervjuer, utmanande lärorika övningar och lite till.

Star

Contento Wassum Academy byter namn

I 2019 kommer våra två bolag Contento Wassum Academy AB och Learnify AB att fusioneras.

Star

IDD: Uppdaterad utbildning på gång

Just nu erbjuder vi en filmad föreläsning (inklusive kunskapsfrågor) som handlar om nyheterna enligt IDD, Insurance Distribution Directive.

Star

MiFID 2, punkt 8

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse finns det numera krav på att vissa medarbetare ska ha kunskap om institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

Star

Tack för ett fantastiskt 2018!

Så här i årets slutskede har vi tagit fram statistik för våra utbildningar. Det var inga dåliga siffror vi hittade! Naturligtvis vill vi gärna dela med oss.