ÅKU 2019

Årlig kunskapsuppdatering för SwedSec-licenshavare

Contentos ÅKU 2019 bygger på effektivitet och variation. Vi har tagit fram en koncis e-utbildning i sjutton avsnitt utifrån branschorgansationen SwedSecs kunskapskrav.

Varje avsnitt representerar ett kunskapskrav, och hur många av dem just du ska gå igenom beror på din yrkesroll.

Innehåll

ÅKU 2019 består av följande sjutton ämnen:

 • GDPR – Dataskyddsförordningen
 • Hållbara investeringar
 • Skuldsättningen i Sverige och internationellt
 • Strategier för normalisering av penningpolitiken
 • Kostnader och avgifter samt tredjepartsersättningar
 • Nya kreditinstrument
 • Callförfarandet och volatility guards
 • Konsumentskydd i en föränderlig bolånemarknad
 • Tambur
 • Inskrivningshantering utan fel och förseningar
 • Nya kreditriskföreskrifter
 • Försäkringsdistribution (IDD)
 • Försäkringssparande (IDD)
 • Skatteregler och familjerätt avseende försäkringar (IDD)
 • Företagets interna regelverk
 • Etikfall

Lansering och anmälan

Datum för lansering var den 3 juni 2019. För att anmäla dig klickar du på länken för din yrkesroll nedan.

Rådgivare

Den här versionen riktar sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning till konsumenter. Även du som arbetar med investeringsrådgivning till kunder ingår i utbildningens målgrupp.

Specialister

Den här versionen är för dig som arbetar inom olika typer av specialistfunktioner inom värdepappersområdet, exempelvis fond- och portföljförvaltare, analytiker och aktiemäklare.

Ledning och kontroll

Den här versionen riktar sig till dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom värdepappersmarknaden, exempelvis verkställande direktör och annan ansvarig chef, compliance officer samt vissa befattningar inom riskkontroll och andra kontrollfunktioner.

Bolån

Den här versionen vänder sig till dig som omfattas av SwedSecs licensieringskrav för bolån.Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. E-utbildningar
3. Lärarledda utbildningar
4. Utbildningspaket
5. Tester
6. Webinar