ÅKU 2020

Årlig kunskapsuppdatering för SwedSec-licenshavare

Ledordet för Contentos ÅKU 2020 är effektivitet. Därför inleds vissa av de 25 avsnitten med ett kunskapstest, och om du klarar det på ett försök blir du godkänd på hela avsnittet i fråga och kan fortsätta vidare till nästa.

Varje avsnitt representerar ett kunskapskrav, och vilka av dem just du ska gå igenom beror på din yrkesroll. För att uppfylla SwedSecs krav behöver du genomföra minst åtta av avsnitten.

Innehåll

ÅKU 2020 består av följande 25 ämnen:

 • Penningtvätt – känn din kund
 • Penningtvätt – för ledning och kontroll
 • Låg inflation, låg realränta, låg växelkurs
 • Impact investing
 • Aktiemarknad och hållbarhet
 • Hållbara och sociala obligationer
 • Hållbarhet vid investeringsrådgivning och portföljförvaltning
 • Gröna bolån
 • Förhandsavtal för bostadsrätt
 • Lagfartskapning
 • Regler för insättningsgaranti vid särskilda livshändelser
 • Kapitalförluster vid bostadsförsäljningar
 • Regler om makars och sambors gemensamma bostad
 • Skatteförändringar
 • Beskattning av fåmansbolag
 • Sparande till barn och barnbarn
 • Kostnader förknippade med fondsparande
 • Flytt och återköp av försäkringar
 • Uttag av pension
 • Definitionen av insiderinformation
 • Mått på resultat, kapital och kassaflöden
 • Nyckeltal vid företagsanalys
 • Ränterelaterade instrument
 • Kapitalkrav
 • Etikfall

Lansering och anmälan

Utbildningen lanserades den 5 juni 2020. För att anmäla dig klickar du på länken för din yrkesroll nedan.

Rådgivare

Den här versionen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning till konsumenter, inklusive investeringsrådgivning. Även du som arbetar med försäkringsförmedling och ger råd om livförsäkringar med sparmoment ingår i målgruppen.

Specialister

Den här versionen vänder sig till dig som arbetar inom olika typer av specialistfunktioner inom värdepappersområdet, exempelvis fond- och portföljförvaltare, analytiker och aktiemäklare.

Ledning och kontroll

Den här versionen vänder sig till dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom värdepappersmarknaden, exempelvis verkställande direktörer, andra ansvariga chefer samt compliance officers och vissa befattningar inom riskkontroll och andra kontrollfunktioner.

Bolån

Den här versionen vänder sig till dig som omfattas av SwedSecs licensieringskrav för bolån.

Informationsgivare

Den här versionen vänder sig till dig som arbetar med informationsgivning till kunder, exempelvis personal inom kassa och kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker och liknande.

Specialists (engelska)

Det här är en engeskspråkig version av ÅKU 2020 för specialister.