InsureSec - Årslicens Livförmedling 2018

Den här utbildningen genomför du på distans genom självstudier. Innehållet består av bland annat e-utbildningar och filmade föreläsningar. Utbildningen inkluderar även ett lärarlett webinar på distans, där du får möjlighet att ställa frågor och repetera de områden du vill fokusera på inför tentamen.

Webinariet genomförs så snart en tillräckligt stor grupp deltagare anmält sig (det blir troligtvis en start var fjärde vecka), medan de digitala delarna blir tillgängliga direkt efter din anmälan.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som är eller vill bli försäkringsrådgivare och ska skriva tentamen för licens i Livförmedling hos InsureSec.

Målgruppen för InsureSecs licens är du som förmedlar livförsäkringar med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring). Exempel på livförsäkringar är tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar. Du ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla livförsäkringsklasser. Läs mer och boka din tentamen på InsureSecs hemsida.

Innehåll

 • Försäkringsförmedlarens roll och ansvar
 • Juridik
 • Familjerätt
 • Ekonomi
 • Internationell försäkring
 • Lagstadgad försäkring
 • Försäkring enligt kollektivavtal
 • Individuell personförsäkring
 • Försäkringsformer
 • Livförsäkringsteknik
 • Investeringsrådgivning
 • Värdepappersfonder och AIF

Anmälan

Medlemmar loggar in med befintliga inloggningsuppgifter och ickemedlemmar registreras först. Vänligen använd en av länkarna nedan för beställning.

Medlemmar: https://insureed.contentowassum.se/core/content/utbildningar

Ickemedlemmar: https://insureed.contentowassum.se/core/register