InsureSec - Kunskapsuppdatering Liv 2018

Det här är en distansutbildning där innehållet är uppdelat enligt InsureSecs kunskapskrav för 2018. Varje avsnitt består av filmade föreläsningar varvat med övningar. Utöver det ingår två e-utbildningar.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som har Årslicens Livförmedling sedan tidigare, och nu ska skriva Kunskapsuppdatering Liv 2018.

Innehåll

 • Försäkringsdistribution
 • Finansinspektionens roll och tillsyn
 • Näringslivskoden mot mutor
 • Produkttillsyn
 • Allmän avtalsrätt
 • Personuppgiftshantering
 • Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Registrering av verklig huvudman
 • Insiderlagstiftning
 • Skatterätt
 • Kollektivavtal
 • Disciplinnämndens uttalande och beslut
 • God försäkringsförmedlingssed

Anmälan

Medlemmar loggar in med befintliga inloggningsuppgifter och ickemedlemmar registreras först. Vänligen använd en av länkarna nedan för beställning.

Medlemmar: https://insureed.contentowassum.se/core/content/utbildningar

Ickemedlemmar: https://insureed.contentowassum.se/core/register