Livdiplom

Ta ditt diplom i livförsäkringsförmedling hos oss

Contentos utbildningsprogram Diplomerad Livförsäkringsförmedlare ger dig en bred kompetensgrund och uppfyller de särskilda krav som ställs på livförsäkringsförmedlare.

Vi lägger även stor vikt vid utbildningsdelarna som berör investeringsrådgivning och du kommer efter att ha genomgått programmet också att uppfylla kraven enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter (FFFS 2004:4).

Totalt omfattar utbildningsprogrammet 14 lärarledda utbildningsdagar, e-utbildning samt självstudier. Programmet avslutas med diplomutdelning och mingel för att fira dina nyvunna kunskaper.

För vem?

Programmet är utformat för dig som arbetar med avancerad försäkrings-, pensions- och investeringsrådgivning inom försäkringsbolag, försäkringsförmedlingsföretag eller inom bank. Utbildningen passar även bra för dig som arbetar med försäkring i andra roller som kräver en bred branschkunskap, exempelvis om du är affärs- eller produktutvecklare på försäkringsbolag eller har en marknads- eller supportfunktion gentemot försäkringsrådgivare.

Klicka här för att se mer information om Livdiplom.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. E-utbildningar
3. Lärarledda utbildningar
4. Utbildningspaket
5. Tester
6. Webinar