Företagsekonomi

11 550 kr exkl. moms
Artboard 1 copy
Lärarledd utbildning

Utbildningen omfattar två dagar lärarledd utbildning. Målet är att du efter utbildningen ska ha grundläggande kunskaper i hur du läser och tolkar balans- och resultaträkningar för att på ett bra sätt hjälpa dina företagskunder med deras pensions- och försäkringslösningar samt deras likviditetsförvaltning.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med företagsinriktad rådgivning kring kapitalförvaltning, pensioner och försäkring. Den passar även för dig som ska börja arbeta som försäkringsdistributör eller företagsrådgivare samt för dig som behöver uppdatera dina kunskaper i företagsekonomi.

Innehåll

Redovisning

  • Resultat- och balansräkning
  • Redovisningsprinciper
  • Eget kapital
  • Bokslutsdispositioner/obeskattade reserver

Årsredovisning

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Kassaflödesanalys
  • Tilläggsupplysningar och noter
  • Revisionsberättelse

Eget kapital i aktiebolag

Bokslutsanalys

Räkenskapsanalys

Nyckeltal

Kunskapstest

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!