Försäkringskunskap – blended learning

8 500 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning

I första delen genomför du våra e-utbildningar ”Försäkringskunskap”, ”Privata personförsäkringar” och ”Försäkringar med sparmoment”. De ger dig grunden och förståelsen för de olika delarna inom ämnet.

Den andra delen består av en lärarledd dag där du får bygga på och fördjupa kunskaperna från de tre e-utbildningarna. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera kring olika lösningar tillsammans med handledaren och övriga kursdeltagare.

Målet är att du ska få goda grundkunskaper i hur försäkringsverksamhet fungerar och vilka försäkringsformer som finns. Du kommer också få verktyg för att på ett bra sätt kunna sätt utvärdera olika försäkringsbolag och deras produkter.

För vem?

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med rådgivning och distribution av försäkringar till privatpersoner eller företag. Kursens utformning passar för dig som ska börja arbeta som försäkringsdistributör eller rådgivare.

Innehåll

De viktigaste legala ramverken för livförsäkringsverksamhet

Hur livs- och dödsfallsförsäkringar är uppbyggda

Försäkringspremiens olika beståndsdelar och förstå hur de påverkar premien vid förändrade antaganden

Riskbedömning

Regelverken för pensions-, kapital- och kapitalpensionsförsäkring

Traditionellt försäkringssparande och fondförsäkring

Solvens och konsolidering

Ömsesidiga och vinstutdelande livförsäkringsbolag

Återbäring

Internationell försäkringsmarknad

Nya försäkringsprodukter på marknaden

Vad man bör tänka på när man väljer försäkringsprodukt

Återköp och flytträtt

Riskförsäkring – allmänt

Hur riskförsäkringar påverkas av lagstiftningen

Paketering av riskförsäkring

Återförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Gruppförsäkring

Kunskapstest

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!