InsureSec - Årslicens Livförmedling 2018

11 990 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning

Den här utbildningen genomför du på distans genom självstudier. Innehållet består av bland annat e-utbildningar och filmade föreläsningar. Utbildningen inkluderar även ett lärarlett webinar på distans, där du får möjlighet att ställa frågor och repetera de områden du vill fokusera på inför tentamen.

Webinariet genomförs så snart en tillräckligt stor grupp deltagare anmält sig (det blir troligtvis en start var fjärde vecka), medan de digitala delarna blir tillgängliga direkt efter din anmälan.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som är eller vill bli försäkringsrådgivare och ska skriva tentamen för licens i Livförmedling hos InsureSec.

Målgruppen för InsureSecs licens är du som förmedlar livförsäkringar med eller utan anknytning till fonder (fondförsäkring). Exempel på livförsäkringar är tjänstepensioner, privata pensioner, livräntor och kapitalförsäkringar. Du ska omfattas av Finansinspektionens tillstånd i någon eller alla livförsäkringsklasser. Läs mer och boka din tentamen på InsureSecs hemsida.

Innehåll

 • Försäkringsförmedlarens roll och ansvar
 • Juridik
 • Familjerätt
 • Ekonomi
 • Internationell försäkring
 • Lagstadgad försäkring
 • Försäkring enligt kollektivavtal
 • Individuell personförsäkring
 • Försäkringsformer
 • Livförsäkringsteknik
 • Investeringsrådgivning
 • Värdepappersfonder och AIF
Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!