Juridik

11 550 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning
Artboard 1 copy
Lärarledd utbildning

Utbildningen i juridik omfattar två delar. I första delen genomför du vår e-utbildning som ger dig grunderna i försäkrings- och familjejuridik. Den andra delen består av två lärarledda dagar där du får bygga på och fördjupa kunskaperna från e-utbildningarna. Du får möjlighet att ställa frågor och diskutera kring olika lösningar tillsammans med handledaren och övriga kursdeltagare.

Målet är att du efter utbildningen ska ha goda kunskaper om hur lagar och regler fungerar och vad man behöver ta hänsyn till i samband med distribution av försäkringar och rådgivning kring kapitalförvaltning och sparande.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med privatinriktad rådgivning kring sparande, pensioner och försäkring. Den är också lämplig för dig som ska börja arbeta som rådgivare eller försäkringsdistributör och för dig som behöver uppdatera dina kunskaper om privatpersonens juridik.

Innehåll

Försäkringsrörelselagstiftning

Försäkringsavtalsrätt

Föräldrabalken

  • Omyndig och försäkring

Distans- och hemförsäljningslagen

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter

Äktenskapsbalken

  • Giftorätt
  • Enskild egendom
  • Äktenskapsförord
  • Bodelning av allmänt
  • Bodelning av pensionsrättigheter

Ärvdabalken

  • Arvsordning
  • Testamente

Sambolagen

Kunskapstest

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!