SwedSec - Ledning och kontrollfunktioner med tre kursdagar

22 400 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning
Artboard 1 copy
Lärarledd utbildning

För roller inom ledning och kontroll erbjuder Contento en intensiv lärarledd tredagarsutbildning i våra lokaler i centrala Stockholm. Skaffa gärna grundkunskaper inför kursdagarna genom att gå igenom de e-utbildningar som ingår i paketet.

Förutom de tre kursdagarna får du:

Boken Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden.

Inloggning till studieportalen där deltagaren får access till:

 • Förberedande e-utbildningar
 • Fullständigt studiematerial för kursdagarna
 • Tillgång till ett forum där du kan ställa frågor direkt till läraren.

Ring oss för mer information på 08-407 00 40.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är vd, annan ansvarig chef och compliance officer. Även vissa befattningar inom riskkontroll och andra riskfunktioner har nytta av innehållet.

Innehåll

Dag 1 + 3 – Styrning och intern kontroll

Delområde 1 + 3 (inklusive kapitalkrav)

 • Corporate Governance
 • Kontrollfunktionerna
 • Bank Resolution och Bank Recovery
 • Uppdragsavtal och outsourcing
 • Ersättningsregler
 • Risker och kapitalkrav (delområde 2)
 • Normgivning
 • Regelverk på värdepappersmarknaden
 • Ingripanden och sanktioner
 • Tillståndspliktig verksamhet
 • Kundskyddsregler
 • Informations- och rapporteringskrav

Dag 2 – Finansiell ekonomi, instrument och risker

Delområde 2 (exklusive kapitalkrav)

 • Finansiell ekonomi och finansiella instrument
 • Penningpolitik, banker och finansmarknad
Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!