Kurser i Livdiplom

Finansiella marknader och instrument

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med privat- eller företagsinriktad rådgivning kring sparande och kapitalförvaltning.

Fonder och Portföljlära

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med privat- eller företagsinriktad rådgivning kring sparande och kapitalförvaltning.

Pensioner och förmåner enligt lag och avtal

E-utbildningen bygger på ett interaktivt lärande och varvar animerade och filmade faktaavsnitt med övningar och simuleringar.

Försäkringskunskap

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med rådgivning och förmedling av försäkringar till privatpersoner eller företag.

Tjänstepension

Kursen omfattar två lärarledda dagar. Under kursdagarna går vi igenom vad tjänstepensioner är, vilka som kan ha tjänstepension och vilka regelverk som gäller.

Juridik

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med privatinriktad rådgivning kring sparande, pensioner och försäkring.

Skatter

I första delen genomför du vår e-utbildning som ger dig grunderna i privatbeskattning. Den bygger på ett interaktivt lärande och varvar animerade och filmade avsnitt med övningar och simuleringar.

Företagsekonomi

Målet är att du efter kursdagarna ska ha grundläggande kunskaper i hur du läser och tolkar balans- och resultaträkningar för att på ett bra sätt hjälpa dina företagskunder med deras pensions- och försäkringslösningar samt deras likviditetsförvaltning.

Försäkringsförmedlarens roll & ansvar

Försäkringsförmedlarens roll och ansvar är en e-utbildning som varvar filmade föreläsningar med animerade faktasekvenser och interaktiva övningar.

Finansiell rådgivning

Under utbildningen lär du dig bland annat vad som gäller vid behovsanalys, information och dokumentation, god rådgivningssed och avrådningsplikt.

Åtgärder mot penningtvätt

Den här e-utbildningen tar upp de grundläggande aspekterna av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Fonduppdatering enligt UCITS IV

Kursen och tar cirka 30 minuter att genomföra. I tiden ingår ett avslutande interaktivt test. När du blivit godkänd vid testet kan du själv skriva ut ett intyg.

Affärsinriktad rådgivning, avslut och diplomering

1 dag klassrum