ÅKU 2021

I början av juni lanserar vi ÅKU 2021, som vanligt baserad på branschorganisationen SwedSecs kunskapskrav för licenshavare. Genom animationer, föreläsningar och övningar får du lära dig allt för att nå upp till rätt kunskapsnivå. Årets etikfall blir som vanligt en spännande spelfilm.

ÅKU 2021 innehåller totalt 15 ämnen. Samtliga licenshavare, förutom informationsgivare, ska genomföra minst sex relevanta ämnen. Informationsgivare ska genomföra minst tre ämnen.

Du behöver gå igenom varje avsnitt i sin helhet för att bli godkänd. Vissa avsnitt avslutas med ett kunskapstest.

I vissa utvalda avsnitt får du möjlighet att checka av dina kunskaper i ett inledande kunskapstest.
Om du svarar rätt på alla frågor i testet på första försöket blir du godkänd på avsnittet och kan fortsätta med nästa avsnitt i ÅKU.