Om oss

Contento – Sveriges ledande utbildningsleverantör

Vi på Contento hjälper företag att skapa förändring med relevant och insiktsfull utbildning. Sedan 20 år tillbaka är våra fokusområden bank, finans och försäkring, där kraven på regelefterlevnad och etik är höga. Det i sin tur kräver kontinuerliga och mätbara utbildningsinsatser av bästa märke.

Vår pedagogiska idé

Vår pedagogiska idé går ut på att bygga kunskap med kreativa och insiktsfulla grepp, parade med modern teknik och pedagogik. Det uppnår vi genom att följa samhällsutveckling och forskning inom våra kärnområden samt genom medarbetare med en vid flora av kompetenser. Vi besitter också en djup kunskap om dagens moderna kanaler till lärande – digitala som analoga. Många av våra uppdragsgivare har stora målgrupper för sina utbildningsinsatser, vilket innebär att majoriteten av de utbildningar vi skapar är webbaserade, men vi arbetar också med blandat lärande. Där varvar vi klassisk lärarledd undervisning med digitalt lärande, bland annat i form av case, övningar, filmer, animationer, simuleringar och webinar.

Våra fokusområden

I och med att vi är sprungna ur Wassum Investment Network, är vi på Contento främst inriktade mot bank, finans och försäkring, där vi erbjuder ett tjugotal core-utbildningar. Vi samarbetar alltid med ämnesexperter för att säkerställa att innehållet är uppdaterat enligt lagar, regler och riktlinjer – vilket gör att vi kan garantera kvaliteten i vårt utbud.

Vår filosofi

Nyckeln till framgångsrikt lärande är engagemang. På Contento är vi motiverade och kreativa i vårt arbete med att ta fram relevant innehåll till våra utbildningar. Allt handlar om att spegla verkligheten och stimulera lärandet med interaktivitet och sociala moment, där vi låter deltagarna dela kunskaper med varandra.

Vårt team

Hjärtat i vår prisbelönta verksamhet är teamet, som består av entusiastiska och mycket kompetenta medarbetare. För oss är det viktigt att leverera utbildning som verkligen gör skillnad, och vägen dit handlar i första hand om två saker: dels att förstå de utmaningar som våra kunder möter i sin vardag och dels att vi ständigt utvecklar våra färdigheter.

Vår plats i Learnify

Contento är ett affärsområde i utbildningsföretaget Learnify, som förenar pedagogik och innovation i effektiva lösningar.

Learnify omfattar även affärsområdet EdTech, vars huvudfokus är skolor, idédrivna organisationer samt utveckling av nya affärsområden och pedagogiska koncept. Exempel på kunder i Learnify EdTech är Skolverket, Coor, SKL, Lärarförbundet samt många skolor och universitet.

Learnify Tools är vår verktygslåda för höga pedagogiska ambitioner och kostnadseffektivitet. Går det ihop? Definitivt! Learnify Tools passar utmärkt både när du köper färdiga utbildningar av oss eller vill bygga själv.

Core-utbildningar

Vi har en stor uppsättning bas- och specialistutbildningar för dig inom bank, finans och försäkring.

Hitta din utbildning

Skräddarsydda utbildningar

Att skapa unika utbildningar för just dina behov är en av våra specialiteter.

Läs mer

Effektiva verktyg för produktion av utbildning

Vi använder den svit av verktyg som vårt systerbolag Learnify Tools AB har tagit fram. Det är inte bara de snabbaste verktygen på marknaden utan ger oss också möjlighet att skapa mer interaktivitet och andra bra pedagogiska funktioner som inte finns i andra verktyg. Är du nyfiken? Du kan testa själv på https://tools.learnify.com/

Läs mer