Swedsec

Tar dig ett steg närmare din SwedSec-licens

Med en Swedsec-licens får du som rådgivare en kvalitetsstämpel som samtidigt fungerar som en kompetenssäkring. Contento erbjuder utbildningspaket som förbereder dig inför Swedsecs licensieringstest och tar dig ett steg närmare licensen. Paketen finns i flera versioner anpassade efter din yrkesroll: informationsgivare, rådgivare, specialist eller ledning- och kontrollfunktion. Innehållet är framtaget enligt Swedsecs kunskapskrav.

Swedsec är en organisation som arbetar med att stärka förtroendet för den svenska finansmarknaden, genom att se till att personalen på anslutna företag har goda kunskaper, följer lagar samt regler och har en hög etisk medvetenhet.

Swedsec intensiv för rådgivare

Målet med utbildningen är att du på ett effektivt sätt ska bli väl förberedd inför Swedsecs test för rådgivare.

Utbildningen är upplagd som heltidsstudier under drygt tre veckor där du får hjälp av en omfattande studievägledning.

Självstudier för informationsgivare

Distansutbildning som syftar till att förbereda dig inför ditt licensieringstest för informationsgivare hos Swedsec.

Självstudier för rådgivare

Det här är ett självstudiepaket för dig som har hög studievana, bra självdisciplin och föredrar att läsa i egen takt.

Självstudier med lärarstöd för rådgivare

Utöver självstudiepaketet får du individuellt lärarstöd under utbildningens gång.

Självstudier med webinar för rådgivare

Här ingår självstudiepaketet och fyra webinar ledda av vår ämnesexpert.

Självstudier för specialister

Det här är ett självstudiepaket som omfattar filmade föreläsningar, övningsfrågor och kurslitteratur.

Självstudier med webinar för specialister

Här ingår självstudiepaketet och tre webinar ledda av vår ämnesexpert.

Självstudier med webinar på engelska för specialister

Det här är ett självstudiepaket som omfattar filmade föreläsningar, övningsfrågor, kurslitteratur samt tre webinar med engelsktalande ämnesexpert.

Ledning och kontroll

För roller inom ledning och kontroll erbjuder vi en lärarledd tredagarsutbildning inklusive studiematerial: en bok och förberedande e-utbildningar.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. E-utbildningar
3. Tester
4. Webinar – lärarledda