Swedsec – Självstudier för rådgivare med webinar

Tar dig ett steg närmare din SwedSec-licens

Målet med den här utbildningen är att du ska bli väl förberedd inför Swedsecs test för rådgivare. Utbildningen är helt på distans och kombinerar självstudier med fyra webinar ledda av vår ämnesexpert.

Innan du sätter igång med studierna gör du Swedsecs diagnostiska test för att ta reda på vilken nivå dina förkunskaper ligger. Contentos effektiva och pedagogiska studiematerial hjälper dig sedan att nå upp till rätt kunskapsnivåer.

Hur går det till?

När du har anmält dig får du inloggningsuppgifter till utbildningsportalen och självstudiepaketet.

En vecka innan första webinaret får du en länk per e-post, så att du kan logga in vid rätt datum och klockslag. Varje webinar hålls klockan 10–15, med en lunchpaus på cirka 1 timme. Tänk på att sitta avskilt vid en dator med headset. Se också till att ha en väl fungerande internetuppkoppling.

Tidsåtgången för självstudierna beräknas till mellan 70 och 80 timmar.

För mer information och anmälan kan du kontakta oss på info@contento.se

För vem?

Utbildningen är framtagen för dig som arbetar som rådgivare på bank, värdepappersbolag eller försäkringsbolag och står inför utmaningen att bli godkänd vid Swedsecs licensieringstest.

Innehåll

  • E-utbildningar, filmade föreläsningar och kundmötessimuleringar indelade i fyra delområden:
  1. Produkter och hantering av kundens affärer
  2. Ekonomi
  3. Etik och regelverk
  4. Pensioner och försäkringar
  • Fyra webinar (ett per delområde) med ämnesexpert
  • Boken Placeringsrådgivning med tillhörande övningsbok av Gabriel Oxenstierna
  • Avstämningstest med över 400 unika kunskapsfrågor