Åtgärder mot penningtvätt

995 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning

Utbildningen tar upp de grundläggande aspekterna av penningtvätt och finansiering av terrorism. Innehållet bygger på den svenska penningtvättslagen som i sin tur är en förlängning av EU:s penningtvättsdirektiv.

Det tar cirka 25 minuter att genomföra utbildningen och det avslutande kunskapstestet. När du är godkänd kan du skriva ut ett studieintyg.

För vem?

Utbildningen passar dig som lyder under Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11).

Innehåll

Om penningtvätt

 • Vad är penningtvätt?
 • Hur kan det gå till?
 • Exempel på penningtvätt

Om finansiering av terrorism

 • Vad är finansiering av terrorism?
 • Vad säger lagen?

Riskbedömning och riskbaserad metod

 • Regelbunden riskbedömning av alla finansiella institut
 • Den riskbaserade metoden

Vem omfattas av penningtvättslagen och vem är verklig huvudman?

 • Vem omfattas av penningtvättslagen och varför?
 • Verkliga huvudmän och kravet på registrering

Vikten av kundkännedom

 • Vad är vi skyldiga att veta och varför?
 • Person i politisk utsatt ställning – PEP
 • Kunder i högrisktredjeländer

Det vardagliga arbetet

 • Våga fråga
 • När du inte får agera
 • Insättningen
 • Vad ska du göra om du misstänker penningtvätt?
 • Skydd för visselblåsare

Kunskapstest

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!