Åtgärder mot penningtvätt

1 050 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning

Utbildningen tar upp de grundläggande aspekterna av hur arbetet för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism ska gå till i finansiella institut.

Utbildningen lutar sig mot den svenska penningtvättslagen som i sin tur är en förlängning av EU:s penningtvättsdirektiv.

Den beräknade tidsåtgången är cirka 50 minuter och utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

För vem?

Utbildningen passar dig som lyder under Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11).

Innehåll

Metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Hur penningtvätt går till
 • Hur finansiering av terrorism går till
 • Exempel på penningtvätt

Hur förhindrar vi penningtvätt och finansiering av terrorism?

 • Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Finansinspektionens roll
 • Åtgärder mot finansiering av terrorism

Riskbedömning, utformning av rutiner och utbildning

 • Allmän riskbedömning och riskbedömning av kund
 • Riskbaserat förhållningssätt
 • Tre kategorier av rutiner och riktlinjer

Kundkännedom och riskklassificering

 • Vad är vi skyldiga att veta om kunden och varför?
 • Kundens riskprofil
 • Person i politiskt utsatt ställning – PEP
 • Verklig huvudman och alternativ verklig huvudman
 • Kunder i högrisktredjeländer
 • Kundmöte

Övervakning, dokumentation och rapportering

 • Övervakning
 • Vad ska du göra om du misstänker penningtvätt?
 • Om visselblåsning
 • Regler för övervakning och lagring av dokumentation
 • Misstänkta aktiviteter

Aktuellt inom penningtvättsområdet

Kunskapstest & intyg

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!