Försäkringar

För dig som arbetar som, eller ska börja arbeta som försäkringsdistributör eller rådgivare

Vi erbjuder ett flertal utbildningar om försäkringsförmedling och försäkringar – på introducerande nivå såväl som mer fördjupande. Klicka på utbildningarna för att läsa mer, och hör av dig till oss om du behöver hjälp att välja!

Försäkringsdistributörens roll och ansvar

I utbildningen lär du dig vad begreppet försäkringsdistribution innebär och vilka krav Finansinspektionen ställer på dig som försäkringsdistributör.

Försäkringskunskap – blended learning

Utbildningen inkluderar tre e-utbildningar och en lärarledd dag som tillsammans ger dig grundkunskaper i hur försäkringsverksamhet fungerar och vilka försäkringsformer som finns.

Försäkringskunskap

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om försäkringar och går igenom försäkringens syfte samt hur det svenska försäkringssystemet ser ut.

Privata personförsäkringar

Under utbildningen får du lära dig hur privata personförsäkringar fungerar. Du får följa en barnfamilj och se hur familjen bör vara försäkrad, vilket inte alltid är så lätt att avgöra.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. E-utbildningar
3. Tester
4. Webinar – lärarledda