Kapitalmarknaden del 3: Portföljteori

900 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning

Utbildningen går igenom grunderna i portföljteori. Du får också veta mer om exempelvis olika typer av risker, CAPM, AFS, kapitalallokeringslinjen och portföljskapande i praktiken.

Utbildning är del 3 av 3 i vårt utbildningspaket som handlar om kapitalmarknaden.

Det tar cirka 40 minuter att genomföra utbildningen och det avslutande kunskapstestet. När är godkänd och klar kan du skriva ut ett studieintyg.

För vem?

Utbildningen passar dig som vill ha en introduktion till hur kapitalmarknaden fungerar i samhället. Innehållet ger en bra grund för att sedan gå vidare in i den finansiella världen.

Innehåll

Om risker

  • Unika risker och marknadsrisker

CAPM, betavärde och förväntad avkastning

 

Tillgångsklasser och förväntningar

  • Sambandet mellan risk och förväntad avkastning

 

Portföljavkastning och risk

  • Portföljavkastning (AFS)
  • Portföljrisk och korrelation (AFS)

 

Effektiva portföljer och den effektiva fronten

  • Effektiva portföljer och den effektiva fronten
  • Ett fall

 

Kapitalallokeringslinjen

 

Portföljskapande i praktiken

  • Val och fördelning av tillgångsklasser
  • Exempel på några portföljer (AFS)
  • Portföljskapande i en lågräntemiljö

 

Kunskapstest

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!