Skräddarsydd utbildning

Utöver vårt standardutbud erbjuder vi anpassade utbildningar - helt utifrån dina behov.

Har ni speciella utbildningsbehov i er verksamhet? Välj en skräddarsydd utbildning.

När vi skapar skräddarsydda utbildningar så är det era specifika förutsättningar och behov som är utgångspunkten. Med hjälp av noggrann analys och workshops utvecklar vi en effektiv lösning som svarar upp mot de behoven och möter eventuella lagkrav – även över tid.

Lösningen kan handla om allt från en helt webbaserad produktion till klassisk lärarledd undervisning, eller en kombination av de två – så kallat blandat lärande.

Exempel på skräddarsydda utbildningar som vi har levererat:

  • Financial crime
  • Code of conduct
  • Miljö och hållbarhet
  • System och arbetssätt
  • Säkerhet

Så här ser startsidan för den AML-utbildning vi tagit fram för Handelsbanken ut.

Kontakta oss för mer information.