Företags - och kassaflödesanalys

6 950 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om analys av företag och kassaflöden.

Kursen har som mål att du självständigt ska kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt genom att ställa de rätta och relevanta frågorna – och kunna tolka svaren.

Utbildningen är helt webbaserad och består av ett antal föreläsningar samt olika övningar. Under kursen lär du dig de viktigaste sakerna att känna till om företags- och kassaflödesanalys.

Föreläsningarna tar ca tre timmar att gå igenom.

För vem?

Kursen riktar sig främst till kredithandläggare, kreditchefer samt kundansvariga inom bank och finans.

Innehåll

 • Ökad förståelse för ekonomiska begrepp
 • Rapport från ledningsgruppen i ett mindre/medelstort företag
 • Kopplingen mellan resultat, kassaflöde och balansräkning
 • Grunderna i kassaflödesanalys
 • Kassaflöde-teknik
 • Kassaflöde-analys
 • Finansiella nyckeltal kopplat mot lönsamhet och finansiell styrka
 • Lönsamhet
 • Rätt eller fel värdering av tillgångar och skulder?
 • Stresstest av ett företags volym- och kostnadskänslighet
 • Framåtblickat kassaflöde

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!