ÅKU 2024

Swedsec tar fram kunskapskraven för ÅKU och för varje krav gör vi ett fristående avsnitt. Vilka avsnitt just du ska gå igenom avgörs av vilken licens du har.

Vi på Contento tar fram ÅKU 2024 i samarbete med några av våra storbanker och en rad olika ämnesexperter, som ser till att innehållet är korrekt och relevant. 


ÅKU 2024 inkluderar flera högaktuella ämnen som konjunkturterminologi, valutarisker, medlåntagare och finansiell stabilitet. Totalt innehåller den 18 avsnitt, och de är liksom tidigare uppdelade i tre kategorier: repetition, nyheter och etikfall.

Vår ÅKU 2024 är tidseffektiv bland annat genom att de flesta repetitionsavsnitt erbjuder inledande kunskapstest, där ett godkänt resultat innebär att du direkt kan gå vidare till nästa avsnitt. Avsnitten är varierande och innehåller både film, animation, övningar, kundcase och faktasekvenser.Innehåll

Innehåll

ÅKU 2024 består av följande ämnen: 

Repetition

 • Bostadsrättsföreningens ekonomi
 • Penningtvätt och bolån
 • Medlåntagare utan att äga säkerheten
 • Amorteringsregler
 • Tjänstepension
 • Skillnad och gränser mellan rådgivning och informationsgivning
 • Olika värdepappersförvar – skillnader och likheter
 • Aktiehandel och handelsmiljö
 • Produktstyrning – hållbarhet
 • Normgivning i EU

Nyheter

 • Valutaexponering i fondsparande
 • Valutarisker och valutaexponering i kapitalförvaltning 
 • Konjunkturterminologi
 • Internationella kapitalflöden
 • Internationell handel 
 • Förutsättningar för rådgivning om hållbarhet
 • Finansiell stabilitet

Etikfall

 • Fullmakt, behörighet och befogenhet 

Lansering och anmälan

För att anmäla dig klickar du på länken för din yrkesroll nedan.

Rådgivare

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning till konsumenter, inklusive investeringsrådgivning. Även du som arbetar med försäkringsförmedling och ger råd om livförsäkringar med sparmoment ingår i målgruppen.

Specialister

Den här versionen vänder sig till dig som arbetar inom olika typer av specialistfunktioner inom värdepappersområdet, exempelvis fond- och portföljförvaltare, analytiker och aktiemäklare.

Ledning och kontroll

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom värdepappersmarknaden, exempelvis verkställande direktörer, andra ansvariga chefer samt compliance officers och vissa befattningar inom riskkontroll och andra kontrollfunktioner.

Bolån

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja, förmedla eller ge råd om bostadskrediter till konsumenter, till exempel bolånerådgivare och kredithandläggare.

Informationsgivare

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med informationsgivning till kunder, exempelvis personal inom kassa och kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker och liknande.

Specialists in English

This is an English-language version of ÅKU 2024 for specialists.