Swedsec – Självstudier för informationsgivare

7 750 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning

Den här utbildningen syftar till att förbereda dig inför ditt licensieringstest för informationsgivare hos Swedsec. Utbildningen är helt på distans och passar dig som föredrar att läsa i din egen takt, har hög studievana och bra självdisciplin.

Innan du sätter igång med studierna gör du Swedsecs diagnostiska test för att ta reda på vilken nivå dina förkunskaper ligger på. Contentos effektiva och pedagogiska studiematerial hjälper dig sedan att nå upp till rätt kunskapsnivåer.

Under studietiden kan du kommunicera med ämnesexperter och studiekollegor via utbildningsportalen.

Tidsåtgången för självstudierna beräknas till mellan 30 till 35 timmar.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med informationsgivning till kunder, exempelvis personal inom kassa och kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker och liknande.

Innehåll

  • E-utbildningar, filmade föreläsningar och kunskapstester indelade i tre delområden:
  1. Produkter och hantering av kundens affärer
  2. Ekonomi
  3. Etik och regelverk
  • Boken Finansiell informationsgivning med tillhörande övningsbok av Gabriel Oxenstierna
  • Avstämningstest med 120 kunskapsfrågor och feedback
Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!