Marknadsmissbruksförordningen – MAR

1 650 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning

Utbildningen går igenom marknadsmissbruksförordningen – MAR. Fokus är att beskriva drivkraften bakom marknadsmissbruk, vilka former det kan ta sig, vad du ska vara uppmärksam på, samt, givetvis hur du ska agera vid misstanke om marknadsmissbruk. Utbildningen täcker såväl insiderbrott som marknadsmanipulation.

Det tar cirka 1 timme att genomföra utbildningen och det avslutande kunskapstestet. När du är godkänd och klar kan du skriva ut ett studieintyg.

För vem?

Utbildningen vänder sig till medarbetare på banker, värdepappersbolag, operatörer av marknadsplatser etc., som:

  • hanterar transaktioner i finansiella instrument för sina kunders räkning.
  • hanterar och administrerar finansiella instrument för det egna institutets räkning.
  • arbetar med kontroll, regelefterlevnad och uppföljning av handel med finansiella instrument.
  • har en ansvarsställning kopplad till området finansiella instrument.

Innehåll

Kort om marknadsmissbruksförordningen (MAR)

Informationskravet

Rapporteringsplikten

Vad som behöver övervakas

Insiderhandel och marknadsmanipulation

Exempel på rättsfall

Konsekvenser och slutsatser

Kunskapstest

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!