Taxonomy och Disclosure

1 790 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning

Ny Hållbarhetsutbildning

I stort sett alla världens länder  har kommit överens om att jobba tillsammans för att hålla nere den globala uppvärmningen, genom att minska utsläppen.

Det här klimatarbetet över gränserna har sin ursprungliga bakgrund i det avtal som många länder signerade i Rio de Janeiro redan 1992: FN:s ramkonvention om klimatförändring. Målet för avtalet var att stabilisera växthusgaserna i atmosfären på en nivå som hindrar att det vi människor gör påverkar jordens klimat på ett farligt sätt.

EU har satt upp ett ambitiöst mål med att senast 2050 bli den första klimatneutrala regionen i världen. Detta är känt som EUs Green Deal och för att nå detta mål kommer det att krävas förändring och innovation i alla sektorer av ekonomin. Som ett led i detta har EU skapat en handlingsplan för en mer hållbar finansmarknad.

Som en  följd av handlingsplanen har det kommit två EU-lagar, eller förordningar, som ska införlivas i alla ländernas lagstiftning. Taxonomiförordningen och Disclosureförordningen.

Båda förordningarna ämnar att göra det lättare för investerare, att kunna känna igen och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Utbildningen tar cirka 40 minuter att genomföra.

För vem?

Den vänder sig till dig som möter kund och vill kunna förklara vad de båda förordningarna innebär och hur de påverkar bank- och finansbranschen.

Innehåll

Taxonomiförordningen

  • Miljömålen
  • Klassificerade aktiviteter
  • Hur kategoriseras ett bolag
  • Vem berörs – vad krävs ?

Disclosureförordningen

  • Hållbarhetsrisker
  • PAI
  • Transparenskrav
  • Fondtyper
Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!