ÅKU 2021 för specialister på engelska

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom olika typer av specialistfunktioner inom värdepappersområdet, exempelvis fond- och portföljförvaltare, analytiker och aktiemäklare.

Den kommer att finnas tillgänglig under juni månad.

Kontakta oss för mer information! Ring 08-407 00 40