Utbildningar på engelska

Många efterfrågar att kunna genomföra SwedSecutbildningar på engelska.

Vår ÅKU för specialister finns redan nu på engelska och är mycket uppskattad. Vi har också ett omfattande batteri av instuderingsfrågor på engelska för de som ska ta SwedSec-licens för specialister.