ÅKU 2021

Nu är årets ÅKU öppen för genomgörande. Liksom förra året erbjuder vi även ÅKU på engelska för specialister. ÅKU’n ska vara genomförd och inrapporterad till SwedSec senast den 30 november 2021.

Boka gör du på nedanstående länk.

Contento Financial Training