Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen reglerar hållbarhetsrapporteringen på värdepappersmarknaden. Tillsammans med vår expert på området, Anders Wallace, ser vi till att ni får en utbildning som är anpassad för just era behov.

Kontakta oss för mer information!

Du vet väl att vi kan hjälpa er att ta fram skräddarsydda lösningar både för att uppfylla IDD’s krav på 15 timmar och eventuella andra behov ni har. 

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vi kommer, förutom uppdatering av innehåll, ha helt nya case och filmer. Utbildningen beräknas vara klar innan midsommar.

Se till att du är uppdaterad på vad som gäller.

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.

Testet riktar sig till dig som omfattas av Finansinspektionens krav för bolånehandläggare. Du bör ha genomgått vår utbildning, eller liknande utbildning, inför testet.

Totalt består testet av 110 frågor som mäter dina kunskaper inom området. När du är klar kan du skriva ut ett intyg som visar att du genomfört testet med godkänt resultat.

Läs mer och anmäl dig här!

I nära samarbete med branschen tog vi fram Bolånelicensen, en förberedande utbildning inför SwedSecs obligatoriska licensieringstest. För att möta den omfattande målgruppens varierande behov utvecklade vi en flexibel lösning, som byggde på deltagarnas förkunskaper.

Vårt uppdrag

Målgruppen för utbildningen var omfattande; drygt 12 000 bolånerådgivare som på kort tid skulle leva upp till SwedSecs nya kunskapskrav. Kraven omfattade tre komplexa och omfångsrika ämnesområden, där det saknades etablerade utbildningar och kurslitteratur.

Vår lösning

Vi bestämde oss för att utveckla ett program med tre individanpassade delkurser som helt byggde på deltagarnas förkunskaper. Under utvecklingen tog vi hjälp av en stab av ämnesexperter och slutresultatet blev åtta timmar webbaserad utbildning och en databas med över 300 testfrågor.

Våra styrkor

Tillsammans med de tre storbankerna skapade vi ett samlat utbildningsmaterial som är unikt; ingen annanstans på marknaden finns ett så stort material samlat om bostadskrediter. Den faktiska studietiden per deltagare optimeras eftersom varje person får en individuell studieplan baserad på sina förkunskaper. Deltagare som misslyckas vid det avslutande testet får en ny individuell studieplan.

Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) är branschorganisationen för försäkringsdistributörer och tillsammans med dem byggde vi upp och driftar InsureEd. InsureEd fungerar som en utbildningsportal för alla SFM:s medlemmar och tanken är att InsureEd med tiden ska utvecklas och fungera som ett kunskapsnav för hela branschen. I portalen lägger vi upp testförberedande utbildningar inför InsureSecs licensieringstester.

Vårt uppdrag

Försäkringsdistributörer ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till det tillhandahåller InsureSec licensieringstester för försäkringsdistributörer. SFM såg ett behov av en kompetensplattform med testförberedande utbildningar inför InsureSecs licensieringstester och tillsammans med Learnify utvecklades lösningen – InsureEd.

Vår lösning

I nära samarbete med branschen utvecklade vi utbildningsportalen InsureEd. Här lägger vi upp testförberedande utbildningar inför InsureSecs licensieringstester. Här finns också de årliga kunskapsuppdateringar som krävs för att hålla hela förmedlarkåren uppdaterad och licensierad.

Våra styrkor

För att hålla våra utbildningar aktuella och relevanta har vi utvecklat ett nära samarbete med sakkunniga från branschen, och materialet i InsureEd-portalen är mycket uppskattat av våra kunder och har blivit branschstandard. Vi arbetar också vidare med att utveckla fler utbildningar som riktar sig till hela försäkringsbranschen – tanken är att InsureEd ska utvecklas och fungera som ett ”kunskapsnav” för hela branschen.

I september 2016, startade vi ett utbildningsprojekt tillsammans med Swedbank för att uppdatera deras rådgivare i rekordfart inför SwedSecs licensieringstest. I första steget handlade det om 160 telefonrådgivare och annan rådgivande personal med licensieringskrav. Webbinarielösningen blev mycket uppskattad av deltagarna.

Vår utmaning

Målet med satsningen är att merparten av medarbetarna ska klara av SwedSecs licensieringstest vid det första försöket. För att möta Swedbanks behov behövde vi hitta en effektiv lösning som snabbt kunde sjösättas. Samtidigt fanns det behov av individuellt stöd för varje deltagare.

Vår lösning

För att effektivisera inlärningen och korta ner utbildningstiden använde vi oss av skräddarsydda lärarledda webbinarier. Vi identifierade också vad varje enskild medarbetare behövde hjälp och erbjöd sedan individuellt lärarstöd. Deltagarna får också tillgång till ett omfattande självstudiematerial.

Våra styrkor

Rådgivarna på Swedbank uppskattade verkligen konceptet vilket också märktes på utfallet; de flesta klararade av licensieringstestet redan vid första försöket.