MiFID 2, punkt 8

I Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse finns det numera krav på att vissa medarbetare ska ha kunskap om institutets interna riktlinjer, rutiner och system.

Kunskapskraven enligt MiFID 2, finns under punkt 8 i FFFS 2017:2 (4 kap 3 §), och gäller dem som arbetar med att ge investeringsrådgivning eller information om finansiella instrument, investeringstjänster eller så kallade sidotjänster.

Det betyder att de medarbetare som omfattas av föreskrifterna ska testa av sina kunskaper varje år i ett test validerat av en oberoende granskare, det vill säga en aktör som har lämpliga kvalifikationer för att kunna sköta just den uppgiften.

Det är här vi på Contento Wassum kommer in i bilden. Vi har utvecklat och genomfört stora mängder licensierings- och certifieringsutbildningar genom åren. Dessutom är vi erkänt skickliga på att utveckla tester med genomtänkta testfrågor som matchar de branschgemensamma kunskapskraven inom bank, finans och försäkring. Idag fungerar vi som en partner till både stora och små aktörer på marknaden.

Om du och din organisation behöver ett bollplank eller stöd i arbetet med att leva upp till punkt 8 i föreskrifterna så hjälper vi gärna till. Vi kan lyfta bördan från era axlar och gå in i rollen som expert när det gäller validering av testfrågor som berör era interna riktlinjer, system och rutiner.

Som alltid kan vi också erbjuda några av marknadens bästa utbildningar och diagnostiska tester inför både SwedSecs och InsureSecs licensieringstester. Hör gärna av dig till oss så får du veta mer: info@contentowassum.se

+46 (0)8 407 00 40