Kunskapstest för bolåneförmedlare

Nu erbjuder vi ett komplement till vår e-utbildning Bolånelicensen, som är baserad på SwedSecs kunskapkrav för bolånehandläggare.

Testet riktar sig till dig som omfattas av Finansinspektionens krav för bolånehandläggare. Du bör ha genomgått vår utbildning, eller liknande utbildning, inför testet.

Totalt består testet av 110 frågor som mäter dina kunskaper inom området. När du är klar kan du skriva ut ett intyg som visar att du genomfört testet med godkänt resultat.

Läs mer och anmäl dig här!