Företags - och kassaflödesanalys

Kursen har som mål att du självständigt ska kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt genom att ställa de rätta och relevanta frågorna – och kunna tolka svaren.

Utbildningen är helt webbaserad och består av ett antal föreläsningar samt olika övningar. Under kursen lär du dig de viktigaste sakerna att känna till om företags- och kassaflödesanalys.

Föreläsningarna tar ca tre timmar att gå igenom.