ÅKU 2023

Vi tar fram ÅKU 2023 i samarbete med några av våra storbanker.  Årets ÅKU innehåller flera högaktuella ämnen som inflation och hållbarhet, nya regler för bostadsrätter, nya krav på cybersäkerhet och mycket mer.

Swedsec tar fram kunskapskraven för ÅKU och för varje krav gör vi ett fristående avsnitt. Vilka av dem just du ska gå igenom styrs av din licens. Flera av avsnitten inleds med ett kunskapstest, och om du klarar det på första försöket blir du godkänd på hela avsnittet och kan fortsätta vidare till nästa.


ÅKU 2023 innehåller totalt 13 avsnitt. De är uppdelade i repetitionsämnen, nyheter och etikfall. Utbildningen är framtagen tillsammans med en rad olika ämnesexperter som har sett till att innehållet är både korrekt och intressant.

Utbildningen är tidseffektiv genom att de flesta repetitionsavsnitt erbjuder inledande kunskapstest där ett godkänt resultat innebär att du kan gå vidare till nästa avsnitt. 

Varje avsnitt representerar ett kunskapskrav, och vilka av dem just du ska gå igenom beror på din licens.


Innehåll

ÅKU 2023 består av följande ämnen:

Repetitionsämnen:

 • Amorteringsregler
 • Uppskovsregler vid bostadsförsäljning
 • Gåvor med stöd av fullmakt
 • Banksekretess dödsbo
 • Livsval påverkar framtida pensionsnivå
 • Inflation
 • Produktstyrning
 • Aktieblankning

Nyheter:

 • Tryggare bostadsrätt
 • Cybersäkerhetsstyrning
 • Fondtorget i premiepensionssystemet
 • Hållbarhet

Etik:

 • Risknivå, kostnader och avgifter

 

Lansering och anmälan

För att anmäla dig klickar du på länken för din yrkesroll nedan.

Rådgivare

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med finansiell rådgivning till konsumenter, inklusive investeringsrådgivning. Även du som arbetar med försäkringsförmedling och ger råd om livförsäkringar med sparmoment ingår i målgruppen.

Specialister

Den här versionen vänder sig till dig som arbetar inom olika typer av specialistfunktioner inom värdepappersområdet, exempelvis fond- och portföljförvaltare, analytiker och aktiemäklare.

Ledning och kontroll

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom värdepappersmarknaden, exempelvis verkställande direktörer, andra ansvariga chefer samt compliance officers och vissa befattningar inom riskkontroll och andra kontrollfunktioner.

Bolån

Den här versionen vänder sig till dig som omfattas av SwedSecs licensieringskrav för bolån.

Informationsgivare

Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med informationsgivning till kunder, exempelvis personal inom kassa och kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker och liknande.

Specialists in English

Det här är en engelskspråkig version av ÅKU 2023 för specialister.