Swedsec – Ledning och kontrollfunktioner med tre kursdagar

Tar dig ett steg närmare din SwedSec-licens.

För roller inom ledning och kontroll erbjuder Contento en intensiv lärarledd tredagarsutbildning. Inför kursdagarna skaffar du grundkunskaper genom att gå igenom de e-utbildningar som ingår i paketet.

För mer information och anmälan kan du kontakta oss på info@contento.se

Utbildningen genomförs på distans via Teams.

Vad ingår?

Förutom de tre kursdagarna får du:

Boken Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden.

Inloggning till studieportalen där du får tillgång till:

 • förberedande e-utbildningar
 • fullständigt studiematerial för kursdagarna
 • forum där du kan ställa frågor direkt till läraren.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är vd, annan ansvarig chef och compliance officer. Även vissa befattningar inom riskkontroll och andra riskfunktioner har nytta av innehållet.

Innehåll

Dag 1 + 3 – Styrning och intern kontroll

Delområde 1 + 3 (inklusive kapitalkrav)

 • Corporate Governance
 • Kontrollfunktionerna
 • Bank Resolution och Bank Recovery
 • Uppdragsavtal och outsourcing
 • Ersättningsregler
 • Risker och kapitalkrav (delområde 2)
 • Normgivning
 • Regelverk på värdepappersmarknaden
 • Ingripanden och sanktioner
 • Tillståndspliktig verksamhet
 • Kundskyddsregler
 • Informations- och rapporteringskrav

 

Dag 2 – Finansiell ekonomi, instrument och risker

Delområde 2 (exklusive kapitalkrav)

 • Finansiell ekonomi och finansiella instrument
 • Penningpolitik, banker och finansmarknad

Maj 2023

Anmäl dig till kursdagar.

Oktober 2023

Anmäl dig till kursdagar.