Försäkringsdistributörens roll och ansvar

1 950 kr exkl. moms
Artboard 1
Webbaserad utbildning

Utbildningen förklarar begreppet försäkringsdistribution: vad det innebär och vilka krav Finansinspektionen ställer på dig som distribuerar försäkringar. Du får även svar på vad som ingår i begreppet ”god försäkringsdistributionssed”.

Målet är att du ska lära dig vad du behöver göra för att följa de lagar och regler som reglerar verksamheten.

Det tar cirka 60 minuter att genomföra utbildningen. Därefter gör du ett avslutande kunskapstestet. När du är godkänd och klar kan du skriva ut ett studieintyg.

För vem?

Utbildningen passar dig som distribuerar liv- och ansvarsförsäkringar.

Innehåll

Försäkringsdistribution

  • Vad innebär försäkringsdistribution?
  • Kontroll av försäkringsdistributörer

Kundmötet

Lagkrav och skadestånd

  • Lagkrav och skadestånd
  • Tillstånd, tillsyn och sanktioner

God försäkringsdistributionssed

Kunskapstest

Bokningsregler

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se. Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid. Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle. Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!