SFM och InsureEd

Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM) är branschorganisationen för försäkringsdistributörer och tillsammans med dem byggde vi upp och driftar InsureEd. InsureEd fungerar som en utbildningsportal för alla SFM:s medlemmar och tanken är att InsureEd med tiden ska utvecklas och fungera som ett kunskapsnav för hela branschen. I portalen lägger vi upp testförberedande utbildningar inför InsureSecs licensieringstester.

Vårt uppdrag

Försäkringsdistributörer ska agera korrekt, professionellt och med kundens bästa för ögonen. För att bidra till det tillhandahåller InsureSec licensieringstester för försäkringsdistributörer. SFM såg ett behov av en kompetensplattform med testförberedande utbildningar inför InsureSecs licensieringstester och tillsammans med Learnify utvecklades lösningen – InsureEd.

Vår lösning

I nära samarbete med branschen utvecklade vi utbildningsportalen InsureEd. Här lägger vi upp testförberedande utbildningar inför InsureSecs licensieringstester. Här finns också de årliga kunskapsuppdateringar som krävs för att hålla hela förmedlarkåren uppdaterad och licensierad.

Våra styrkor

För att hålla våra utbildningar aktuella och relevanta har vi utvecklat ett nära samarbete med sakkunniga från branschen, och materialet i InsureEd-portalen är mycket uppskattat av våra kunder och har blivit branschstandard. Vi arbetar också vidare med att utveckla fler utbildningar som riktar sig till hela försäkringsbranschen – tanken är att InsureEd ska utvecklas och fungera som ett ”kunskapsnav” för hela branschen.