Bolånelicensen

Komplett utbildning inför Swedsecs licensieringstest för bolån

Contentos e-utbildning Bolånelicensen berör alla tre områden som ingår in Swedsecs licensieringstest för bolån: Produkter och processer, Bostadsmarknad och ekonomi samt Rådgivning, etik och regelverk. Utbildningen innehåller filmade föreläsningar, animerade faktasekvenser plus många relevanta frågeställningar som du får öva på inför Swedsecs licensieringstest.

Som komplement till e-utbildningen erbjuder vi ett omfattande kunskapstest som ger dig en möjlighet att stämma av dina kunskaper inför licensieringstestet ordentligt.

Swedsec Bolån intensiv

Målet med utbildningen är att du på ett effektivt sätt ska bli väl förberedd inför Swedsec’s test för Bolån. Utbildningen är upplagd som heltidsstudier under två veckor där du får hjälp av en omfattande studievägledning.

Bolånelicensen

Contentos utbildning Bolånelicensen berör de tre områden som ingår in Swedsecs licensieringstest för bolån.

Kunskapstest för Bolåneförmedlare

Ett kompletterande test med totalt 110 kunskapsfrågor.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. E-utbildningar
3. Tester
4. Webinar – lärarledda