Regelverk och lagkrav

Utbildningar om särskilda lagar och regler

Olika regelverk och lagkrav ställer höga kunskapskrav på dig som jobbar inom bank, finans eller försäkring. Våra fristående utbildningar om regelverk och lagkrav finns för att du ska kunna nå upp till de aktuella kunskapskraven. Klicka på utbildningarna för att läsa mer!

Åtgärder mot penningtvätt

Utbildningen tar upp de grundläggande aspekterna av penningtvätt och finansiering av terrorism enligt den svenska penningtvättslagen som i sin tur bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.

Market Abuse Regulation – MAR

Utbildningen går igenom marknadsmissbruksförordningen – MAR – och täcker såväl insiderbrott som marknadsmanipulation.

GDPR – Fördjupningsutbildning

Den här utbildningen ger dig djupare kunskap om GDPR och hur din verksamhet måste förhålla sig till lagen.

GDPR – Grundutbildning

Utbildningen på grundnivå hjälper dig att förstå skillnaderna mellan GDPR och PuL samt vad den nya lagstiftningen innebär för verksamheten.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. E-utbildningar
3. Tester
4. Webinar – lärarledda