Skatter

Uppdatera dina kunskaper om aktuella skatteregler

Våra utbildningar om skatter tar till exempel upp grundläggande skattelagar och principer, olika inkomstlagar samt skattelagar för fåmansägda aktiebolag. Klicka på utbildningarna för att läsa mer!

Privatbeskattning

Utbildningen lär dig hur beskattning av inkomster fungerar i Sverige. Fokus ligger på beskattning av kapital och hur olika former av avdrag och skattereduktioner fungerar.

Skatter

Utbildning i två delar där du först gör vår e-utbildning om privatbeskattning, för att sedan under en lärarledd dag bygga på och fördjupa kunskaperna.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. E-utbildningar
3. Lärarledda utbildningar
4. Utbildningspaket
5. Tester
6. Webinar