Placeringar

Kurser om kapitalmarknaden och olika typer av placeringar

Contento vet att placeringar är ett stort och viktigt område, och därför har vi tagit fram ett flertal utbildningar som handlar om just detta. Du kan till exempel välja en utbildning som introducerar kapitalmarknaden och ger grundläggande placeringskunskap, eller fördjupa dig i en viss typ av placering.

Aktier

Under utbildningen lär du dig det viktigaste om aktier, vad som styr aktiekursen och i vilka situationer aktien är en bra placeringsform.


Derivat och strukturerade produkter

I utbildningen får du lära dig hur derivat och strukturerade produkter fungerar. Du får gå igenom grunderna och se exempel på hur några instrument fungerar samt hur priset på optioner sätts.

Finansiella marknader och instrument

I den här kombinerade utbildningen får du lära dig om finansiell ekonomi och de tekniker och instrument som förekommer.

Fonder och fondutvärdering

Utbildningen går igenom vad fonder är och hur de fungerar. Du får ta del av några olika fondtyper samt prova ett verktyg som används för att göra jämförelser mellan olika fonder.

Kapitalmarknaden del 2: Avkastning och risk

Utbildningen ger dig en introduktion till avkastning och risk. Den går igenom ränta, avkastning, risk och sannolikheter.


Kapitalmarknaden del 3: Portföljteori

Utbildningen går igenom grunderna i portföljteori. Du får också veta mer om exempelvis olika typer av risker, CAPM, AFS, kapitalallokeringslinjen och portföljskapande i praktiken.

Optionskörkort – certifiering i aktiederivat

Utbildningen omfattar två lärarledda dagar och är utformad för att ge dig goda kunskaper och färdigheter i att hantera och ändra en portföljs risk- och avkastningsstruktur.

Ränteplaceringar

Utbildningen lär dig vad som är viktigt när det gäller ränteplaceringar: vilka för- och nackdelar som finns samt vilka risker är förknippade med ränteplaceringar?

Hållbara investeringar

Utbildningen går igenom olika metoder för att jobba med hållbarhet inom kapitalförvaltningen. Du får ta del av expertsamtal, animationer och övningar.

Investeringsrådgivning

Utbildningen lär dig vad du behöver göra för att följa gällande lagar och regelverk om finansiell rådgivning. Den tar bland annat upp behovsanalys, information och dokumentation, god rådgivningssed och avrådningsplikt.

Fondreglering

År 2011 infördes fondregelverket UCITS IV som medförde omfattande förändringar i svensk lag. Den här utbildningen ger dig en översikt över de lagar som reglerar fonder idag.

Våra utbildningar

1. Licensförberedande utbildningar
2. E-utbildningar
3. Tester
4. Webinar – lärarledda